Diskusije    |    Više o temi    |    Media

budimo ljudi jedni prema drugima

budimo ljudi jedni prema drugima

Kratak opis programa uz najavu posetiocima mikrosajta koje sve sadržaje na njemu mogu da očekuju (pojedinačno linkovani ka pripadajućim odeljcima na mikrosajtu).

Diskusije

Razgovor Prvi


Vreme, mesto

Kratak opis događaja.

Razgovor Drugi


Vreme, mesto

Kratak opis događaja.

Razgovor Treći


Vreme, mesto

Kratak opis događaja.

Media